Pomeshienie Svobodnogo naznacheniya

302385
See planes
Area
1100 м2
Floor
2 / 3
Rooms
0
Bathrooms
Renovation
Price per month
1 518 000 rub.
$ 24 700€ 20 000£ 17 300
Moscow, Varshavskoe shosse d.150
House
See planes
Area
1100 м2
Floor
2 / 3
Rooms
0
Bathrooms
Renovation
Price per month
1 518 000 rub.$ 24 700€ 20 000£ 17 300